DFW Elite (TX) vs. Exodus (NYC) | 04.28.17 | Nike Girls EYBL Ses