HaysCISD XC Invitational--FULL 2021

Buda, TX
Hosted by Buda Hays

Lago Vista Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
20:23.18 SB Aly Wray 9th Girls Varsity
23:27.76 SB Phoebe Gale 62nd Girls Varsity
28:16.92 SB Hanna Simmons 69th Girls JV
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:13.50 Nicholas Joshua 42nd Boys Varsity
19:11.70 SB Baker Brennan 59th Boys Varsity
20:02.30 Mason Hrncir 90th Boys Varsity
20:16.90 Liam Panter 99th Boys Varsity
20:26.80 Brayden Hylander 100th Boys Varsity
23:04.20 Aaron Holt 122nd Boys Varsity
23:37.95 Sheamus Horton 103rd Boys JV