HaysCISD XC Invitational--FULL 2021

Buda, TX
Hosted by Buda Hays

Austin Crockett Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
24:56.62 Maythe Ferrer Baranda 87th Girls Varsity
25:46.82 Alexsandra Garza 91st Girls Varsity
25:59.38 SB Sharon Sierra Perez 41st Girls JV
26:20.56 SB Katie Cannon 95th Girls Varsity
27:26.89 SB Ambar Acosta 62nd Girls JV
1:48:54.57 Cierra Leon 120th Girls JV
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
19:03.70 Joey Trzcinko 57th Boys Varsity
19:57.50 SB Jack Cooper 86th Boys Varsity
23:55.97 Dali Gaytan 109th Boys JV
28:30.18 Jason Reed 162nd Boys JV