London Jackson Bray Breezes Through 100M Prelims In 11.67